Trevor Hofmann on You Tube - Season 14

Hyundai Azera

Nissan Altima Coupe

Hyundai Santa Fe

Hyundai Elantra

Mitsubishi Lancer

Saturn Vue

Vantage Aston Martin

Mazda Speed 3

Porsche Boxster

Mitsubishi Outlander

Previous Season

Other Correspondents